Психолошки статус кандидата проверавамо на основу психо-теста који се ради на рачунарима. Сваки кандидат уноси своју шифру под којом се води на испиту, а резултати се аутоматски обрађују. Битно је да кандидати на тестирање дођу одморни и да са пуном концентрацијом прате сва упутства и ураде комплетан тест. На располагању имају довољно времена.

Психо-тест је конципиран тако да проверава девет димензија личности за које је тим стручњака утврдио да су битне за бављење професијом полицијског службеника.

Оцену „не задовољава“ добија кандидат који постигне резултате испод дефинисаног минимума, односно изнад дефинисаног максимума на тим димензијама личности. Саставни део овог теста је и тест опште информисаности. На следећем линку или испод текста можете решити  пробни тест опште информисаности  →   линк.

У  Уредби о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова,  провера психолошког статуса је уређена чланом 42.