Овај сегмент квалификационог испита чине:

1) тест којим се проверава познавање правописних правила (велико слово, интерпункција, скраћенице, спојено и одвојено писање речи…) и ради се на рачунару одмах након психо-теста. Тест има 30 питања и ради се 30 минута. На екрану се увек налази по једно питање, тј. задатак. Кандидати одговарају кликом миша на правилно написану реченицу, израз или појам. Максималан број поена је 50. Овде можете наћи пробне тестове у форми документа → линк на тест 1 ; линк на тест 2 ;  или их решити кликом на тест на дну странице.

2) језичка култура и способност писменог изражавања процењује се кроз састав или извештај на задату тему – кандидати састав пишу руком, ћирилицом, писаним словима, а бодују се садржај, правопис, правилност реченица и њихова смисаона повезаност, граматичка исправност, логичност и поступност у изражавању. Могуће теме су: биографија, извештај везан за неки догађај или слично. Састав треба да буде уредан и прегледан, писан читко, хемијском оловком или наливпером. Максималан број поена је и овде 50. Овде можете наћи детаљнија упутства за писање састава  → линк ;

Укупно, кандидати у овом сегменту могу да добију 100 поена. За оцену „задовољава“ довољно је да имају 61 поен, али поени морају бити из оба дела провере.

У  Уредби о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова провера језичке културе и правописа српског језика је уређена чланом 41.