Кандидати уз образац пријаве и остала документа прилажу и Извод из здравственог картона  који попуњава и оверава ординирајући лекар (линк за преузимање). 

Општи лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима, у складу са утврђеним критеријумима.

Општим лекарским прегледом утврђују се:

  1. лична и породична анамнеза;
  2. болести, урођене и стечене аномалије које су контраиндиковане за пријем у Министарство на основу увида у медицинску документацију;
  3. антропометријске мере (висина минимум 170 cm за мушкарце и 163 за жене, тежина и БМИ);
  4. на основу физикалног прегледа грубе аномалије кардиоваскуларног и респираторног система;
  5. стање локомоторног апарата; поремећај говора, тиковe, невољне покрете;
  6. процена функционисања чула (вид и слух);
  7. оштећења на површини и испод коже и друго значајно одступање од прописаног личног изгледа полицијског службеника.

У Уредби о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова општи лекарски преглед је уређен чланом 39.

Назад на Упис у ЦОПО