2. ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА

Министар унутрашњих послова именује седмочлану Комисију за избор кандидата за полазнике основне полицијске обуке у Центру.

Руководилац организационе јединице МУП-а, надлежне за спровођење конкурса, именује чланове поткомисија које спроводе тестирање кандидата по сегментима.

Селекција кандидата почиње већ приликом предаје пријаве, а наставља у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици општим лекарским прегледом и квалификационим испитом, те специјалистичким лекарским прегледом, у Заводу за здравствену заштиту радника у Београду, као и кроз поступак вршења безбедносне провере и утврђивања постојања безбедносних сметњи.

Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских прегледа и квалификационог испита врши се најкасније седам дана пре њиховог почетка.

Процедура траје од једног до три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана.   У Центру се полаже специфичан квалификациони испит, конципиран тако да се одаберу кандидати који имају потребне моралне и етичке карактеристике, одличног су здравља и физичких способности и који поседују вештине и предзнања неопходна за обуку и за обављање послова униформисаног полицијског службеника.

Све провере су елиминационе. То значи да уколико кандидат не задовољи критеријуме прописане за ту проверу, не може да иде даље на следећи сегмент квалификационог испита или провере, него бива елиминисан и за њега/њу се квалификациони испит тиме и завршава.

Ако у току спровођења поступка избора кандидата, кандидат недозвољено користи текстове, белешке, уређаје за електронску обраду података, уређаје за даљински пренос података, слике или гласа или на други начин омета реализацију поступка избора кандидата, биће елиминисан из даљег поступка избора кандидата.

Први дан провера у Сремској Каменици:

  • општи лекарски преглед (уз пријаву кандидати су обавезни да приложе и извод из свог здравственог картона). Између осталог проверава се висина (минимална висина за мушкарце је 170 цм, а за жене 163 цм) и тежина кандидата и израчунава BMI/body-mass-index → Опширније;
  • провера психолошког статуса на основу психо-теста који кандидати раде на рачунару уз могућност да га осим на српском (ћирилица и латиница) раде и на следећим језицима националних мањина: албанском, мађарском, ромском, румунском, русинском, словачком и украјинском језику. У оквиру ове провере на рачунару се ради и тест опште информисаности.  → Опширније;
  • провера језичке културе и правописа српског језика која се састоји из теста првописа који се ради на рачунару и писања састава односно извештаја на задату тему   → Опширније.

Други дан провера у Сремској Каменици:

  • провера базично-моторичког статуса (физичке спремности) → Опширније;
  • интервју – разговор кандидата са комисијом → Опширније.

Трећи дан провера у Београду:

Кандидате који успешно прођу све претходне етапе провера у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, наредног радног дана очекују специјалистички лекарски прегледи, у Заводу за здравствену заштиту радника, Дурмиторска улица број 9 у Београду → Опширније.

Напомена: Трошкове путовања, боравка и исхране током квалификационог испита, као и трошкове специјалистичких лекарских прегледа у Београду, сносе сами кандидати.

Пишите нам.