СШУП „Јаков Ненадовић”

СШУП „Јаков Ненадовић”

Средња школу унутрашњих послова „Јаков Нeнадовић“ уписује кандидате који имају мање од 17 година почев од 1. септембра школске године у којој се уписују.

Адреса: Железничка 22, 21208 Сремска Каменица
Телефон: 021/461-099
Мејл: info@ssup.edu.rs

Сајт: www.ssup.edu.rs

Форма за контакт