Драги бивши ученици СШУП-а и ЦОПО-а,

Уколико желите да Вам се изда дупликат сведочанство/а и/или дипломе о завршеној СШУП/ЦОПО, поступак је исти, само се разликује сума коју уплаћујете – у зависности од тога да ли се издаје 1, 2, 3, 4 или свих 5 докумената.

Поступак је следећи:

  1. Одштампајте и попуните молбу за издавање дупликата – кликните овде за образац молбе;
  2. Попуните уплатнице и уплатите таксе (републичка административна такса и такса за оглас) према следећим инструкцијама:

Уплатница за Службени гласник, где ће бити објављено да су документи неважећи.

Жиро рачун: 160-14944-58

Број модела:  97

Позив на број:  251003

Прималац:  Службени гласник Републике Србије, Београд

Сврха:  Објава неважећим дипломе/сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда о завршеној СШУП, на име _______________ .

Износ зависи од броја докумената:

За 1 документ  405,00 дин.
За 2 документа  810,00 дин.
За 3 документа  1.215,00 дин.
За 4 документа  1.620,00 дин.
За 5 докумената  2.025,00 дин.
Уплатница

Уплатница за републичку административну таксу
(тзв. РАТ)

Жиро рачун:  840-742221843-57

Број модела:  97

Позив на број: 11-223

Прималац:   Републичка административна такса

Сврха:  Издавање дупликата дипломе/сведочанства   1, 2, 3. и 4. разреда о завршеној СШУП, на име _______________ .

Износ зависи од броја докумената:

За 1 документ  870,00 дин.
За 2 документа  1.740,00 дин.
За 3 документа  2.610,00 дин.
За 4 документа  3.480,00 дин.
За 5 докумената  4.350,00 дин.
Уплатница РАТ

3. Изгубљено сведочанство или диплома треба да се огласи неважећим у „Службеном гласнику” на следећи начин:

  • одштампајте и попуните текст огласа  – кликните овде за образац огласа;
  • текст огласа и примерак уплатнице (за оглашавање неважеће дипломе или сведочанства) пошаљите као препоручено писмо на адресу:

ЈП „Службени гласник”
(Одељење огласа)
Јована Ристића 1
11000 Београд

4. Центру за основну полицијску обуку  доставите попуњену молбу за издавање дупликата сведочанства и дипломе и по један примерак обе уплатнице, на познату адресу:

Центар за основну полицијску обуку
Железничка 22
21208 Сремска Каменица

5. Дупликати докумената ће затим из писарнице бити послати на адресу која је наведена у молби.