Школска зграда Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, раније Средње школе унутрашњих послова, саграђена је 1848. године, као „Кадетска школа” за потребе школовања војних полицијских кадрова Аустријске царевине. Својом површином, од око 7.000 квадратних метара и спратношћу, спада у групу највећих објеката саграђених у то време на територији Новог Сада.

Основа објекта је у облику ћириличног слова „Ш”, кратких дворишних крила. Ентеријер је у функцији школске зграде, ходници са просторијама у низу.

Око објекта је уређен парк, површине од око 16 хектара. Зграда је изграђена у стилу романтизма и сачувана у изворном облику, али аутор пројекта за сада није познат. Такву зграду аустријске власти су користиле током читавог 19. века.

Одмах по изградњи, у њој је смештена Војна пионирска школа Аустроугарске царевине.

Од 1869. до 1895. године, зграда је служила као фабрика свиле и као „Војарна за финанце”, а од 1895. године ту се из Осијека усељава такозвано „Кадетско училиште”, које је радило све до пропасти Аустроугарске царевине. После стварања Краљевине Југославије зграда постаје државна својина и у њој се све до 1941. године, налазила жандармеријска школа, у којој су се школовали официри, подофицири и жандарми.

За време окупације у Другом светском рату, у згради је била смештена усташка школа за обучавање инжењеријских јединица – подофицира (тзв. Опкопари). Током завршних ратних операција, ту је била стационирана партизанска болница, а затим и школа за подофицире КНОЈ-а.

Школовање милиције

Од 1946. до 1955. године у овом здању су се школовали официри и подофицири Министарства унутрашњих послова ФНРЈ. Државни Секретаријат унутрашњих послова ФНРЈ 1955. године одлучује да Официрска школа престане са радом, а да се уместо ње формира Школа за командире станица за потребе целе државе.

Ова школа је укинута 1959. године, а уместо ње се формирала Школа за подофицире Народне милиције, која је постојала све до 1964. године.

Од 1964. до 1967. године, зграду је, са комплетним инвентаром, преузео Републички секретаријат унутрашњих послова СР Србије и у њој формирао Стручну школу милиције за школовање приправника милиције.

Средња школа унутрашњих послова

Скупштина СР Србије, на свом заседању 12. јула 1967. године, донела је и усвојила Закон о Средњој школи унутрашњих послова у Сремској Каменици, и она је постала центар за школовање и обуку кадрова јавне безбедности.

Први питомци

Септембра те године уписани су питомци прве класе. Програм је, од почетка, обухватао и општеобразовне и стручне предмете. Једном приликом, о томе нам је причао први директор Школе, Никола Грубор: „Ђацима је било омогућено да науче све оно што је потребно милиционару. Ученици који нису знали да пливају, одлазили су за време зимског распуста, на 10-дневну обуку у Копар. На скијање смо ишли на Крањску гору. Имали смо комплетну скијашку опрему. Одмах смо почели и обуку у вожњи моторних возила.”

Промене

Реформе образовања у земљи, утицале су и на промене у нашој школи. У току школовања 9. класе, прешло се са четворогодишњег на двогодишњи систем. Првих 9 одељења ове генерације уписано је 1975. године. Када су они завршили други разред, 1977, примљено је још неколико одељења, по новом, двогодишњем програму. Тако је други део 9. класе завршио овде 3. и 4. разред. По такозваном „усмереном образовању”, које је трајало две године, школовале су се све генерације до 1988. Тада је уписана 21. класа, поново на четири године.

Целокупан образовни рад у Школи одвијао се у складу са образовним системом Министарства просвете за средње школе, по Наставном плану и програму за општеобразовне и стручне предмете.

Током четворогодишњег школовања учило се 15 општеобразовних предмета: Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески или немачки), Историја, Географија, Физика, Хемија, Биологија, Математика, Рачунарство и информатика, Социологија, Филозофија, Опште физичко образовање, Музичка култура, Ликовна култура и Одбрана и заштита.

Општестручних предмета је било девет: Увод у право, Кривично право, Кривично-процесно право, Управно право, Информатика у ОУП-у, Прва помоћ и судска медицина, Устав и права грађана, Психологија и Дактилографија.

Поред ових, ученици СШУП-а изучавали су и шест ужестручних предмета: Правила службе у органима ОУП-а, Безбедност саобраћаја, Криминалистику, Државну безбедност, Систем веза МУП-а и Специјално физичко образовање.

Од 2002/2003. уведени су: Међународно право, Увод у филозофију са полицијском етиком и Веронаука или Грађанско васпитање као изборни предмет. У програм образовања враћен је и предмет Правила лепог понашања. Те школске године је повећан и фонд часова страног језика, са два на три часа седмично.

Изван учионица – ван наставе

Школа ученицима пружа много могућности за бављење различитим спортовима, музиком, сликањем, глумом, фотографијом, новинарством… Више од 75% ученика учествовало је у раду секција.

У кругу Школе

Матуранти 37. класе

Матуранти 37. класе
Школску зграду је првобитно окруживао парк од скоро 16 хектара. Данас се на нешто више од 14 хектара налази мноштво пратећих објеката.

Током 2000. године, завршена је изградња спортске хале и ресторана. Реновирано је приземље школске зграде. Тамо где се некада налазила кухиња и трпезарија, сада се налази предивна сала, ученички клуб, у ком се организују семинари, изложбе и сличне манифестације.

Од 2006. до 2008. реконструисана су два интерната (П+2 и тзв. нови интернат), опремљене су учионице на првом спрату и некадашња сала за опште-физичко образовање преуређена је у савремено опремљен простор за практичну обуку (тактичка кућа).

Хиљаде ђака

По досадашњем систему школовање је завршило 38 класа, а то је 14.416 кадета. Промоција последње класе била је 29. маја 2009. године.

Од септембра 2007. године нема више такозваних Пилића (ученика првог разреда), Фазана (ученика другог разреда), Гуштера (ученика трећег разреда), ни Џомби (матураната).

Старо и ново

У реализацији пројекта трансформације Средње школе унутрашњих послова у Центар за основну полицијску обуку, након потписивања Споразума о разумевању, као равноправан партнер укључила се и Мисија ОЕБС-а у Србији, која је у јуну 2006. године организовала донаторску конференцију.

Норвешка Влада је том приликом донирала 750.000 евра. Та средства намењена су за реконструкцију интерната и опремање учионица на првом спрату школске зграде, што је неопходно за функционисање Центра.

Влада Републике Србије је издвајањем средстава Националног инвестиционог плана у висини од 1,6 милиона евра помогла реконструкцију и опремање интерната за смештај ученика и простора за практичну обуку (тактичка кућа).

У новембру 2007. године уписана је прва генерација полазника Центра за основну полицијску обуку.

25.7.2008.