Општи лекарски преглед

Кандидати уз образац пријаве и остала документа прилажу и Извод из здравственог картона  који попуњава и оверава ординирајући лекар (линк за преузимање).  

Општи лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима, у складу са утврђеним критеријумима. 

Општим лекарским прегледом утврђују се: 

  1. лична и породична анамнеза; 
  2. хронична обољења која су контраиндикована за пријем у Министарство, на основу увида у претходну медицинску документацију; 
  3. антропометријске мере (висина минимум 170 цм за мушкарце и 163 за жене, тежина и БМИ); 
  4. на основу физикалног прегледа грубе аномалије кардиоваскуларног и респираторног система; 
  5. стање локомоторног апарата; поремећај говора, тикове, невољне покрете; 
  6. процена функционисања чула (вид и слух); 
  7. аномалије, оштећења на површини и испод коже и друго значајно одступање од прописаног личног изгледа полицијског службеника.

У Уредби о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова , општи лекарски преглед је уређен чланом 39.

Назад на Упис у ЦОПО