Тактичка кућа Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици представља комплекс просторија чија је основна намена практична обука будућих полицијских службеника.

У простору бивше спортске сале, на око 300 квадратних метара, изграђен је један логичан урбанистички комплекс који чине комплетно опремљен стан са системом ходника који представља део стамбене зграде или куће, градски трг са прилазним улицама са којег се улази у банку-мењачницу, кафе-бар и полицијску станицу.

Све ове просторије и објекти изграђени су у пуној сразмери са истим или сличним објектима у реалним урбаним окружењима. Опремљени су савременим намештајем и техничком опремом.

Циљ изградње оваквог комплекса био је да се у процесу обуке омогући полазницима-ученицима извођење практичних вежби и демонстрацију реалних проблемских ситуација које третирају полицијски службеници у оквиру својих професионалних дужности.

Обука се изводи на основу прецизно утврђених сценарија који се бирају и израђују на основу анализе актуелне безбедносне проблематике у републици а прате и садржаје обуке предвиђене наставним планом и програмом.

Обука у тактичкој кући представља својеврстан ментално-тактички тренинг који подразумева претходно извршену припрему и обуку из области законитости, комуникације, ментално-хигијенских аспеката конкретног полицијског посла које се изводе на бази теорије.

Сама вежба подразумева да полазници у оквиру редовне полицијске делатности бивају упућени да реше одређени проблем, на пример да успоставе нарушени јавни ред тучом, у кафе бару. Актери наведеног догађаја имају прецизно одређене улоге којима се симулира стварно дешавање и чији је задатак да до извесне мере отежају полазницима решавање задатог проблема.

Комплетан простор тактичке куће покривен је камерама и свака вежба се снима. Полазници-ученици који не учествују у вежби цео ток посматрају са платформе која се простире изнад комплетног простора тактичке куће.

По завршетку, вежба се анализира у просторији која је опремљена савременим видео-надзором и другим наставним средствима. Током анализе посебна пажња посвећује се дефинисању психичког стања полазника током вежбе и утицају стреса на професионалне реакције и одлуке. Указује се на добре и исправне поступке, али и на грешке и утврђује се њихов разлог.

Овај савремени вид обуке, који је прихваћен у већини развијених земаља, омогућава да се у безбедном окружењу полазници обуче да решавају конкретне проблеме, да осете последице стреса који је неминован фактор полицијске професије, као и да науче да каналишу његов утицај.

У тактичкој кући нема грешака пошто се и оне, уколико се десе, претварају у искуство, чиме се смањује могућност каснијих незаконитих поступака полицијских службеника у професионалној каријери проузрокованих не незнањем, него непознавањем сопствених потенцијала или ограничења.