Основна полицијска обука у Центру се одвија по принципима учења одраслих. Наставни процес подразумева најсавременије наставне методе, које омогућавају одраслима да буду директно укључени у процес учења.
Полазници добијају и бесплатан наставни материјал, који им помаже да лакше савладају обуку.

Обука се, зависно од предмета и материје која се обрађује, као и у зависности од модула, одвија у групама.

Да бисмо Вас боље упознали са начином живота и рада у Центру, набројаћемо нешто од онога што је полазницима и наставном кадру на располагању током обуке:

  • кабинети опремљени савременим наставним средствима;
  • полигони на којима ће се одвијати различити тренинзи и увежбавања;
  • наменски објекти за полицијску обуку, као што су нпр. објекат за ситуациону обуку, тзв. тактичка кућа и филмска стрељана;
  • спортски терени, спортска хала са теретаном, сала за борилачке вештине.Поред тога полазници могу да користе:
  • библиотеку и читаоницу;
  • биоскопску салу/амфитеатар;
  • клупске просторије за различите ваннаставне активности;
  • телефонске говорнице;
  • кантину.

У току стручног оспособљавања полазницима је обезбеђена бесплатна исхрана у ресторану Центра и смештај у собама у интернатима Центра.
Током обуке и боравка у Центру, полазници имају и лекарску негу у амбуланти и стационару, који се налазе у кругу Центра.

Ажурирано у јуну 2023. године