ЦОПО Сремска Каменица
У Центру за основну полицијску обуку се обучавају младићи и девојке који су завршили средњу школу у трајању од 4 године, без обзира на тип школе и смер. Обука је прилагођена начину учења одраслих и конципирана тако да подразумева много учења и одрицања.

Циљ основне полицијске обуке је да обезбеди квалитетно стручно оспособљавање за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајца, полицајца за рад у заједници, саобраћајног полицајца и граничног полицајца, која би задовољила потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије и друштва у целини, у складу са Законом о полицији.

Конкурсе за упис у Центар за основну полицијску обуку (ЦОПО) расписује МУП, у зависности од потреба организационих јединица Дирекције полиције, на основу одлуке Владе о броју приправника које Министарство може да прими у току једне године.

Вест о расписивању конкурса објављује се на фејсбук-страници  Цопо Центар Цопо  и на нашем сајту.

Конкурсе за упис у Центар за основну полицијску обуку (ЦОПО) расписује МУП, у зависности од потреба организационих јединица Дирекције полиције, на основу одлуке Владе о броју приправника које Министарство може да прими у току једне године.

Вест о расписивању конкурса објављује се на фејсбук-страници  Цопо Центар Цопо  и на нашем сајту.