Секције

Од почетка рада Школе, наши ученици су се бавили различитим ваннаставним активностима. Ангажовани у многим секцијама, имали су прилику да покажу своје способности и таленте. Постизали су значајне резултате на спортским такмичењима у земљи и у иностранству, али и бавећи се глумом, беседништвом, сликарством, музиком, радио - аматеризмом, фотографијом, новинарством...