Реализација стручних модула из области граничне контроле
  Контактирајте са  нама у вези Реализација стручних модула из области граничне контроле  

Контактирајте нас за више информација
X


У оквиру реализације часова „Ужег стручног модула: Гранична контрола“, на полигонима и у просторијама Центра за основну полицијску обуку у периоду од 25. октобра до 17. децембра 2021. године одржана је обука из области послова граничне контроле, за полазнике 27. класе основне полицијске обуке који се обучавају за радно место гранични полицајац.

Настава је обухватала четири тематске целине, и то: стандарди граничне полиције, копнена граница, ваздушна граница и морска граница. За реализацију овог ужег стручног модула ангажовани су предавачи Управе граничне полиције, док је реализацијом активности координирао мајор полиције Миленко Бегечки, тренер за стручну наставу у Одсеку за област делатности полиције Центра за основну полицијску обуку.

Кроз обраду четири наведене тематске целине, будући припадници граничне полиције стекли су основна знања и вештине у вези са пословима граничне контроле, са акцентом на теме које се тичу развоја граничне контроле и саме граничне контроле. Поред тога, обрађене су и друге теме из области стандарда граничне полиције, као што су основна права; ЕУ стратегије граничне полиције, законодавство и примена; национално законодавство, сузбијање прекограничног криминала; испитивање докумената; интегрисано управљање границом; информационе технологије и комуникација, безбедност и заштита података.

Из тематске целине која се бави копненом границом, полазници су обучени на теме: надзор границе на копненој граници и граничне провере на граничним прелазима, као и тактике спровођења закона на копненим границама; у оквиру тематске целине о ваздушној граници, учили су о безбедности аеродрома, граничним проверама на аеродрому и надзору ваздушне границе; тематска целина о морској граници бавила се темама као што су анализа ризика у граничној полицији и граница на води - законодавство са применом у граничној полицији Републике Србије.

У току извођења обуке, полазницима је пружена могућност да кроз практичне примере и упознавање са применом стандардних оперативних процедура стекну основна знања и вештине за обављање послова граничне контроле. По први пут је препозната потреба за обуком полазника основне полицијске обуке за граничног полицајца у делу специфичности рада граничне полиције која се огледа у примени низа билатералних споразума и међународних прописа којима је дат оквир за примену механизама којима се омогућава савремен приступ у остваривању безбедности границе.

Циљ је остваривање принципа ефикасног управљања границама у контексту европских стандарда:

1. Отвореност границе за трговину и кретање лица и подразумева слободну трговину и кретање људи, што су кључни фактори Споразума о стабилизацији и придруживању, уз пуно поштовање људских права и слобода и

2. Затвореност граница за све криминалне активности и друге активности које угрожавају стабилност у региону, укључују борбу против криминала, јачање државних институција, а посебно правосуђа и граничних служби и успостављање владавине закона.

Кроз демонстрацију су полазници 27. класе имали прилике да се упознају и са радом на специјалној опреми коју гранична полиција користи ради остваривања ефикасног управљања границама наше државе. Овај сегмент је обухватао објашњење рада на следећим уређајима: мобилни читач путних исправа, уређаји за проверу исправности докумената, систем за мобилни видео надзор „Optix“, беспилотна летилица „Dron”, дигитални видео ендоскоп, детектор за наркотике и експлозив, уређај за мерење густине материјала „Buster“, дневни и ноћни двоглед, ручна термовизијска камера као и ручни детектор метала.

 

С обзиром на то да се ради о савременим техничким средствима која имају софистициране техничке карактеристике и правилним руковањем подижу ефикасност у раду припадника граничне полиције, демонстрација рада је омогућила активно учешће и додатну мотивацију полазника.

Избором наставног садржаја и наставног материјала Управа граничне полиције је пројектовала и настојала да постигне квалитетну обуку за будуће припаднике граничне полиције. У складу са постављеним циљем, за предаваче су ангажовани полицијски службеници граничне полиције који поседују дугогодишње искуство у обављању послова граничне контроле из циљаних области рада граничне полиције, као и додатна знања и вештине стечене кроз усавршавање на специјалистичким курсевима и семинарима.

Ова осмонедељна надградња знања из области граничне контроле несумњиво ће садашњим полазницима 27. класе, а будућим граничним полицајцима, помоћи у обезбеђењу државне границе а тиме и грађана од претњи споља, истовремено олакшавајући да се неометано и успешно оствари сарадња са међународним органима за спровођење закона.

Текст и фотографије: 
Управа граничне полиције и
Миленко Бегечки 
20.12.2021. године

 

Претходна страна   Горе