Прво међународно полицијско књижевно вече
  Контактирајте са  нама у вези Прво међународно полицијско књижевно вече  

Контактирајте нас за више информација
X


На основу Одлуке Скупштине ИПА Регије у Новом Саду, у сарадњи са Савезом књижевника у отаџбини и расејању, расписан је следећи:

КОНКУРС

за учешће на манифестацији „Прво међународно полицијско књижевно вече“

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Послати три песме у три примерка, дужине од 12 до 24 реда, или 60 афоризама, или двадесет хаику песама или кратак прозни текст (одломак из приче, романа&хеллип;) 6670 знакова, фонт 12. Аутор може послати и комбиновано стваралаштво. Тема је слободна

Послате радове потписати именом и презименом - без шифре. Навести тачну адресу становања, контакт телефон, електронска адреса и назив сајта (уколико имате). Контакт подаци неће бити објављивани у зборнику

Радове из Србије послати на српском језику, ћириличном писму. Радове из других земаља (Македонија, БиХ, Р. Српска, Црна Гора, Хрватска и Словенија) послати на језицима и писмима тих земаља

Радови се не враћају, а за објављене радове се не исплаћује хонорар

Обавезна је краћа биографија аутора која треба да садржи следеће податке:

  • Име и презиме
  • Радно место и звање/чин
  • Објављена књижевна дела (број и врста)

Најмањи резервисани простор је 1 страница формата Б5. Један аутор може заузети највише 2 странице у зборнику - за поезију, афоризме, хаику поезију, односно највише 5 страница - за прозу

Радове слати на адресу: Интернационална Полицијска Асоцијација Регија у Новом Саду, улица Павла Папа 46, 8 спрат, 21000 Нови Сад, Србија, са назнаком „за Прво међународно полицијско књижевно вече“, или електронском поштом на адресу: protokol@ipans.rs

Уколико шаљете радове електронским путем, довољно је послати у једном примерку

Радове слати у Word 97-2003, Times New Roman, фонт 12, на ћирилици/латиници.

Конкурс траје до 31. марта 2015. године

Право учешћа имају сви чланови ИПА-е и други полицијски службеници, из Србије, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине (Република Српска и Федерација БиХ), Хрватске и Словеније

Прва промоција зборника (који ће се штампати од приспелих и одабраних радова) ће се одржати у Новом Саду, по објављивању истог, а о датуму и месту одржавања бићете накнадно благовремено обавештени. Планирано је, по могућству, одржавање промоција и у седиштима Секција/Регија чији ће чланови бити заступљени

Лексикон ће бити штампан у формату Б5, у тиражу од онолико примерака колико има учесника (а минимум 100) плус 100 (или 200), регистрован у Народној библиотеци Србије, ципован у Матици српској и као такав бесплатно достављен свим значајним културним институцијама. Зборник ће о трошку ИПА, Регије у Новом Саду бити достављен свим учесницима

Ауторски део зборника биће штампан стандардно, за све ауторе исто, у црно-белој штампи

Ствараоци ће бити представљени азбучним редом, по презимену, са краћом биографијом и ауторским радом

Жири ће разматрати приспеле радове, а они који буду ушли у ужи избор биће објављени од стране издавача ИПА Регије у Новом Саду

Учешћем на Конкурсу и слањем радова учесници-аутори прихватају да текстови радова који се објаве буду ауторско право издавача

Напомена: Ауторски радови биће објављени без интервенција (нарочито биографски подаци), тако да Вас молимо да пажљиво прочитате текст који нам шаљете, јер ми не можемо знати тачност Ваших података, као ни текст Вашег дела.

Преузмите конкурс на латиници: Конкурс: ИПА међународно полицијско кнлижевно вече - латиница

Преузмите конкурс на ћирилици: Конкурс: ИПА међународно полицијско књижевно вече - ћирилица

У Новом Саду

15. фебруара 2015. године

ИЗВРШНИ САВЕТ

Игор Станковић

 

 

Претходна страна   Горе