Пројекат учења енглеског језика за чланове руководства државних служби
  Контактирајте са  нама у вези Пројекат учења енглеског језика за чланове руководства државних служби  

Контактирајте нас за више информација
X


Engleskijezik Знање страних језика потребно је сваком образованом човеку. Све чешћи међународни контакти указују посебно на потребу свих руководилаца МУП-а Р Србије да уче или усавршавају знања једног од светских језика.
Добијена је сагласност да се у СШУП-ЦОПО-у у Сремској Каменици повремено организују курсеви страних језика за потребе Министарства.

Први корак ка оснивању тог "центра за изучавање страних језика", били су укључивање МУП-а РС у Пројекат учења енглеског језика у организацији Британског савета, који је 2004. године започео пројекат - Учење енглеског језика за чланове руководства државних служби ("Integrated Training for Peace Support and Security Management" / ITPSSM) .

Две наставнице енглеског језика из СШУП-ЦОПО-а, Татјана Чизмар и Сања Антић, учествовале су 2008. године у обуци и у реализацији два таква курса - у Литванији (у фебруару) и у Румунији (у јуну).

Међу полазницима другог курса била је и директорица СШУП-ЦОПО-а, госпођа Биљана Пушкар. Она је имала прилике да се лично упозна са начином овакве обуке.

Циљ пројекта Британског савета је да се руководећи кадар полицијских, војних и царинских служби кроз интензиван петодневни курс енглеског језика оспособи за пословну комуникацију на енглеском језику (вођење састанака, учешће на састанцима и слично). Поред руководеће позиције у некој од наведених установа предуслов за учешће на курсу је и знање енглеског језика на нивоу Б1.

Британски савет финансира курсеве који се одржавају у центрима различитих земаља. Курс се састоји из две фазе. У првој фази се предавачи - наставици енглеског језика из различитих земаља припремају за наставу.

У другој фази се ради са полазницима. У Литванији их је било 28, а у Румунији 30, углавном из источноевропских земања: Литваније, Летоније, Естоније, Украјине, Пољске, Мађарске, Чешке, Македоније и Србије. Са полазницима се ради по савременим методама у малим групама, инсистира се на комуникацији и активном учешћу полазника.

Претходна страна   Горе