Поништен конкурс од 26. марта 2014. године
  Контактирајте са  нама у вези Поништен конкурс од 26. марта 2014. године  

Контактирајте нас за више информација
X


ПОНИШТЕН КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“ БР. 34/2014 ОД 26.03.2014. ГОДИНЕ

 

Документа која су заинтересовани за пријем на основну полицијску обуку поднели уз пријаву на Конкурс објављен 26. марта 2014. године, који је МУП поништио оглашавањем у „Службеном гласнику РС  28. 10. 2016. године, биће враћена у подручне полицијске управе где ћете их моћи лично преузети.
Молимо да се поводом враћања докумената не обраћате појединачно Центру.
Захваљујемо се на разумевању и стрпљењу које сте показали у протеклом периоду у вези са овим конкурсом.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

 објављује
ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ КОНКУРСА КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС“ БР. 34/2014 ОД 26.03.2014. ГОДИНЕ


I


Поништава се Конкурс Министарства унутрашњих послова за упис 150 полазника у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, ради стручног оспособљавања полазника за обављање полицијских послова (у даљем тексту: Конкурс), а који је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 34/2014 од 26.03.2014. године.

II

Одлуком Владе Републике Србије 05 број: 112-13044/2015 од 2. децембра 2015. године прописан је максимални број запослених у Министарству унутрашњих послова у 2015. години. Како нова Одлука за 2016. годину није донета, остала је обавеза да укупан број запослених у Министарству унутрашњих послова буде у оквиру опредељеног броја и у 2016. години.  Такође, Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 103/2015 од 14.12.2015. године), чланом 3. став 1. забрана запошљавања у јавном сектору је продужена до 31.12.2016. године. 

Узимајући у обзир горе наведено као и да су се околности од објављивања Конкурса измениле и да је вероватно дошло до промене чињеничног стања код појединих кандидата, везано за достављену документацију (промена пребивалишта, године старости и др.), министар унутрашњих послова донео је одлуку о поништењу Конкурса.

23. 12. 2016.

Претходна страна   Горе