Обука

У Центру се обучавају младићи и девојке који су завршили средњу школу.

Циљ основне полицијске обуке је да обезбеди квалитетну едукацију униформисаног полицијског службеника опште надлежности, која би задовољила потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије и друштва у целини, у складу са Законом о полицији.

Обука се може уписати једино након објављеног конкурса и завршене процедуре селекције кандидата. Конкурсе за упис у Центар за основну полицијску обуку (ЦОПО) расписује МУП, у зависности од потреба појединих  полицијских управа (ПУ), на основу одлуке Владе о броју приправника које Министарство може да прими у току једне године.

Чим буде расписан конкурс за било коју ПУ, та вест буде објављена и на фејсбук-страници 
Цопо Центар Цопо  и на нашем сајту.

 

 

17. и наредне класе