Линкови

Корисни линкови:

Министарство унутрашњих послова
www.mup.gov.rs

Управа за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку

Криминалистичко полицијска академија
www.kpa.edu.rs

Министарство просвете и спорта
www.mps.gov.rs

Завод за унапређивање образовања и васпитања
www.zuov.gov.rs

Службени гласник
www.glasnik.com

Словеначка полиција
www.policija.si

Хрватска полиција
www.mup.hr

Полицијска академија у Македонији
www.policeacademy.edu.mk

Званична вебстраница полиције Немачке са које имате приступ полицијама свих немачких покрајина
www.polizei.de

Савезна полиција Немачке (БПОЛ)
www.bundespolizei.de

Баварска полиција
www.polizeibayern.de

Полиција Аустрије
www.bundespolizei.gv.at

Полиција Швајцарске
www.polizei.ch

Београдски центар за људска права
www.bgcentar.org.yu

Центар за безбедносне студије
www.cbs-css.org

Београдски центар за европске интеграције
www.becei.org

Center for Problem Oriented Policing
www.popcenter.org

Euroepan Police Learning Net
www.epln.net

Community Orineted Policing Services
www.cops.usdoj.gov

Council of Europe
www.coe.int

Small Arms and Light Weapons
www.seesac.org

International Committee of the Red Cross
www.icrc.org