Едукативни час „Употреба средстава принуде – студије случаја”
  Контактирајте са  нама у вези Едукативни час „Употреба средстава принуде – студије случаја”  

Контактирајте нас за више информација
X


У организацији Одсека за област вештине полиције, у биоскопској сали Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, пред око 150 полазника 21. класе, 13. новембра 2019. године успешно је реализован едукативни час на тему „Употреба средстава принуде - студије случаја". Едукативни час је припремио и реализовао проф. др Драган Арлов.

На почетку едукативног часа полазницима се обратио помоћник начелника Центра, потпуковник полиције др Раде Богојевић, који је поздравио присутне полазнике. Посебно се захвалио гостујућем предавачу проф. др Драгану Арлову на одвојеном времену и ангажовању за ово предавање, истичући значај одржавања оваквих часова ван редовне наставе, а нарочито присуство еминентних стручањака који само доприносе богатству знања које полазници усвајају у Центру. Најавом теме предавања, започео је четрнаести по реду едукативни час у Центру.

 

 

 

 

Циљ едукативног часа је био  упознавање полазника са полицијским овлашћењем - употреба средства принуде, кроз анализу ситуација које су се догодиле у пракси приликом поступања полицијских службеника који су обављали редовне послове и задатке. Имајући у виду да су присутни полазници 21. класе на почетку обуке, проф. др Драган Арлов је посебно нагласио да је пре примене било ког полицијског овлашћења полицијски службеник дужан да се увери да су испуњени сви законски услови за примену овлашћења и да је одговоран за ту процену.

Приликом примене полицијских овлашћења полицијски службеник поступа у складу са законом и другим прописом и поштује стандарде постављене Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, Основним принципима УН о употреби силе и ватреног оружја од стране службених лица која спроводе закон, Европским кодексом полицијске етике и другим међународним актима који се односе на Полицију. Полицијски службеник у примени полицијских овлашћења дужан је да поступа непристрасно, пружајући свакоме једнаку законску заштиту и поступајући без дискриминације лица по било којем основу. 

Посебан акценат, проф.др Драган Арлов ставио је на доследну и пуну примену принципа сразмерности, јер примена било ког полицијског овлашћења а самим тим и употреба средстава принуде мора бити потпуно суздржана и сразмерна потреби због које се предузима, опасности која прети законом заштићеном добру и вредности, односно тежини дела које се спречава или сузбија. Полицијски службеник ће увек употребити најблаже средство принуде којим се може постићи законити циљ, сразмерно разлогу употребе и на начин којим се службени задатак извршава без непотребних штетних последица. Полицијски службеници приликом употребе средстава принуде дужни су да чувају људске животе, проузрокују што мање повреда и материјалне штете.

Највећа опасност и најтеже штетне последице могу настати употребом ватреног оружја, чему је посвећена посебна пажња кроз анализу специфичних студија случаја. Суштина је да при обављању полицијских послова полицијски службеник може употребити ватрено оружје само ако употребом других средстава принуде не може постићи законити циљ у извршењу задатка и кад је апсолутно нужно да од себе или другог одбије истовремени противправни напад којим се угрожава његов или живот другог лица.

„Изузетно позитивно у свему овоме је што је Законом о полицији предвиђена могућност коришћења распршивача са надражујућим средством и електромагнетних средства, у ситуацијама када полицијски службеник одбија напада или савлађива активан отпор лица. Када су средства принуде употребљена у границама законом утврђених овлашћења, искључена је одговорност полицијског службеника који их је употребио.", истакао је за крај проф. др Драган Арлов.

Сам едукативни час је протекао у одличној радној атмосфери и одличном расположењу и полазника и предавача. Полазници су показали велику заинтересованост за тему едукативног часа и изузетну мотивацију, а предавач је демонстрирао велику систематичност, посвећеност и професионализам. 

На крају се полазницима обратио шеф Одсека за област вештине полиције, потпуковник полиције Данило Аврамовић, нагласивши да ће се са едукативним часовима наставити и убудуће, а све у циљу квалитетнијег и бољег стручног усавршавања и оспособљавања полазника Центра и подизања њихове обуке на виши ниво.

 

Текст:
Данило Аврамовић
Маријана Милановић

Фотографије:
ЦОПО
МУП

 

Претходна страна   Горе