Дупликати


Драги бивши ученици СШУП-а и ЦОПО-а,

Уколико желите да Вам се изда дупликат сведочанство/а и/или дипломе о завршеној СШУП/ЦОПО, поступак је исти, само се разликује сума коју уплаћујете - у зависности од тога да ли се издаје 1, 2, 3, 4 или свих 5 докумената.

1. Потребно је написати Захтев за издавање дупликата докумената у којем треба да наведе своје личне податке, име, адресу и обавезно класу и вод!

2. Затим треба уплатити две уплатнице.

Уплатница за Службени гласник, где ће бити објављено да су документи неважећи. Уплатница за републичку административну таксу (тзв. РАТ).
   

На жиро рачун: 160-14944-58
Позив на број:  251003
Прималац: Службени гласник РС Београд
Сврха: Објава дипломе неважећом, на име _____________________.  

или:  Објава неважећим сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда о завршеној СШУП, на име _____________________.

Жиро рачун: 840-742221843-57
Позив на број: 97 11-223
Прималац: републичка административна такса
Сврха: Издавање дупликата дипломе, на име _____________________.

или:  Издавање дупликата сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда о завршеној СШУП, на име _____________________.

   

Износ зависи од броја докумената:

За 1 документ 180,00 дин.
За 2 документа 360,00 дин.
За 3 документа 540,00 дин.
За 4 документа 720,00 дин.
За 5 докумената 900,00 дин.

Износ зависи од броја докумената:

За 1 документ 380,00 дин.
За 2 документа 760,00 дин.
За 3 документа 1.140,00 дин.
За 4 документа 1.520,00 дин.
За 5 докумената 1.900,00 дин.


3. Захтев и обе уплатнице послати у Центар за основну полицијску обуку,  на познату адресу:

   Центар за основну полицијску обуку
   Железничка 22
   21 208 Сремска Каменица.

4. Дупликати докумената ће затим из писарнице бити послати на адресу која је наведена у Захтеву.