Изгубљени документи

Драги бивши ученици СШУП-а и ЦОПО-а,

Уколико желите да Вам се изда дупликат сведочанство/а и/или дипломе о завршеној СШУП/ЦОПО, поступак је исти, само се разликује сума коју уплаћујете - у зависности од тога да ли се издаје 1, 2, 3, 4 или свих 5 докумената.

Поступак је следећи:

  1. Одштампајте и попуните молбу за издавање дупликата - кликните овде за образац молбе;
  2. Попуните уплатнице и уплатите таксе (републичка административна такса и такса за оглас) према следећим инструкцијама:

Уплатница за Службени гласник, где ће бити објављено да су документи неважећи.

Жиро рачун: 160-14944-58

Број модела:  97

Позив на број:  251003

Прималац:  Службени гласник Републике Србије, Београд 

Сврха:  Објава неважећим дипломе/сведочанства 1, 2, 3. и 4. разреда о завршеној СШУП, на име _______________ . 

Уплатница за републичку административну таксу (тзв. РАТ)

Жиро рачун:  840-742221843-57

Број модела:  97

Позив на број: 11-223

Прималац:   Републичка административна такса

Сврха:  Издавање дупликата дипломе/сведочанства   1, 2, 3. и 4. разреда о завршеној СШУП, на име _______________ . 

 

Износ зависи од броја докумената:

За 1 документ  346,50 дин.
За 2 документа  693,00 дин.
За 3 документа  1.039,50 дин.
За 4 документа  1.386,00 дин.
За 5 докумената  1.732,50 дин.

Износ зависи од броја докумената:

За 1 документ  810,00 дин.
За 2 документа  1.620,00 дин.
За 3 документа  2.430,00 дин.
За 4 документа  3.240,00 дин.
За 5 докумената  4.050,00 дин.

3. Изгубљено сведочанство или диплома треба да се огласи неважећим у „Службеном гласнику" на следећи начин:

  • одштампајте и попуните текст огласа  - кликните овде за образац огласа;
  • текст огласа и примерак уплатнице (за оглашавање неважеће дипломе или сведочанства) пошаљите као препоручено писмо на адресу:

ЈП „Службени гласник" 
(Одељење огласа)
Јована Ристића 1
11000 Београд

4. Центру за основну полицијску обуку  доставите попуњену молбу за издавање дупликата сведочанства и дипломе и по један примерак обе уплатнице, на познату адресу:

   Центар за основну полицијску обуку
   Железничка 22
   21 208 Сремска Каменица

5. Дупликати докумената ће затим из писарнице бити послати на адресу која је наведена у молби.