ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА О СЕЛЕКЦИЈИ

Да бисте видели одговор, кликните на питање или идите према дну странице.

 1. Када ће бити расписан конкурс?
 2. Колико дуго треба да будем пријављен/а у полицијској управи за коју конкуришем?
 3. Да ли могу да се пријавим за неку другу полицијску управу?
 4. Да ли могу да конкуришем ако имам 24 или више година?
 5. Завршио/ла сам Факултет безбедности и имам 26 година, да ли могу да конкуришем?
 6. Да ли могу да будем примљен/а на основну полицијску обуку са завршеном трогодишњом школом, а да током обуке исполажем испите четврте године?
 7. Ванредно сам завршио четврти степен у приватној школи. Да ли ми се та диплома признаје?
 8. Ја сам матурант, да ли могу да конкуришем, а да накнадно доставим сведочанство о завршеном четвртом разреду средње школе?
 9. Да ли могу да конкуришем ако сам ја или је неко од чланова моје породице осуђен за неки прекршај?
 10. Да ли могу да конкуришем са пробном возачком дозволом?
 11. Где могу да оверим фотокопије тражених докумената?
 12. Када ће почети квалификациони испит?
 13. Да ли се баш гледа у центиметар код висине? Шта ако ми недостаје само један центиметар?
 14. Да ли ћу бити примљен/а на обуку ако имам тетоважу?
 15. Где могу наћи питања да вежбам за психотест?
 16. Да ли могу да будем примљен/а на обуку ако носим наочаре и која је прихватљива диоптрија?
 17. Како да сазнам резултате специјалистичког лекарског прегледа?
 18. Да ли могу да преноћим у Центру за основну полицијску обуку током квалификационог испита?
 19. Да ли захтев за ревизију или захтев за преиспитивање одлуке о пријему могу послати мејлом?
 20. Када ће изаћи ранг-листа?
 21. Када ћу бити позван/а на обуку?
 22. Када ћу бити позван/а на ревизију?
 23. Када ће ми бити враћена документа?

Уредбом о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова 
(„Сл. гласник РС", бр. 42/2017, 56/2018, 34/2019 и 11/2020), 
ближе су уређени критеријуми по којима се врши избор кандидата на основну полицијску обуку.

Линк на УРЕДБУ О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (Основна полицијска обука од члана 32)

 
1. Питање: Када ће бити расписан конкурс?

Одговор:

Полазници се примају у Центар на основу конкурса који расписује Министарство унутрашњих послова. Министар доноси одлуку о броју полазника основне полицијске обуке у Центру, на предлог директора полиције, у складу са кадровским планом.

Информација о конкурсу се оглашава преко неког од штампаних и електронских медија, који се издају, односно емитују, на целој територији Републике Србије (на пример дневни лист „Политика"), а конкурс се објављује на званичној Интернет страници Министарства (www.mup.gov.rs), као и на сајту Центра за основну полицијску обуку (www.copo.edu.rs), и фејсбук страници Copo Centar Copo (www.facebook.com/copocentar.copo).

 
2. Питање: Колико дуго треба да будем пријављен/а у полицијској управи за коју конкуришем?

Одговор:

Уредба о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова прописује да лице које конкурише треба да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс.

Конкурс садржи услове које лице које конкурише треба да испуњава како би могло конкурисати, између осталог и да има пријављено пребивалиште на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс. Кандидат се може пријавити на конкурс  од дана пријаве пребивалишта  на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс.

 
3. Питање: Да ли могу да се пријавим за неку другу полицијску управу?

Одговор:

Према важећим прописима, кандидат може конкурисати само на подручју организационе јединице на којој има пребивалиште, а за коју је расписан конкурс. Кандидат може поднети само једну пријаву на важећи конкурс.

 
Поступак избора кандидата спроводи Комисија за избор кандидата за полазнике основне полицијске обуке,  чији је задатак, између осталог, и да верификује списак пријављених кандидата који су испунили све потребне услове да уђу у изборну процедуру, те да организује и прати комплетан поступак избора кандидата.
 
4. Питање: Да ли могу да конкуришем ако имам 24 или више година?

Одговор:

Право учешћа на конкурсу има лице које, између осталих услова, нема мање од 18 а више од 24 године старости до дана закључења конкурса, односно, да нема више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су свршени студент Криминалистичко-полицијског универзитета).

 
5. Питање: Завршио/ла сам Факултет безбедности и имам 26 година, да ли могу да конкуришем?

Одговор:

Право учешћа на конкурсу има лице које, између осталих услова, нема мање од 18 а више од 24 године старости до дана закључења конкурса, односно, да нема више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су  свршени студент Криминалистичко-полицијског универзитета). Поменути услов (не више од 27 година старости) односи се само на кандидате који су  свршени студент Криминалистичко-полицијског универзитета.

 
6. Питање: Да ли могу да будем примљен/а на основну полицијску обуку са завршеном трогодишњом школом, а да током обуке исполажем испите четврте године?

Одговор:

Нажалост, не. Један од услова конкурса је да лице које конкурише има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању.

 
7. Питање: Ванредно сам завршио четврти степен у приватној школи. Да ли ми се та диплома признаје?

Одговор:

Да, уколико је диплому о завршеној средњој школи издала институција акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 
8. Питање: Ја сам матурант, да ли могу да конкуришем, а да накнадно доставим сведочанство о завршеном четвртом разреду средње школе?

Одговор:

Свако може да конкурише, међутим, о свим спорним ситуацијама, укључујући и овакав случај, одлуку доноси Комисија за избор кандидата, а имајући у виду околности у моменту одлучивања.

 
9. Питање: Да ли могу да конкуришем ако сам ја или је неко од чланова моје породице осуђен за неки прекршај?

Одговор:

Безбедносна сметња је чињеница која онемогућава пријем у радни однос и рад у овом Министарству, као и на стручно оспособљавање и усавршавање за потребе Полиције. Поступак вршења безбедносне провере и утврђивање оцене о постојању или непостојању безбедносне сметње, регулисан је одредбама Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и обавља га надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова, а у складу са прописаним условима, односно на начин одређен одредбама овог Закона.

Комисија за избор кандидата на основну полицијску обуку поступа у складу са достављеном оценом о постојању или непостојању безбедносне сметње.

 
10. Питање: Да ли могу да конкуришем са пробном возачком дозволом?

Одговор:

Пробна возачка дозвола подразумева да њен власник може да управља моторним возилом, те уколико кандидат поседује пробну возачку дозволу „Б" категорије, сматра  се да је услов конкурса испуњен.

Није довољно да кандидат приложи само потврду да тренутно похађа обуку.

 
11. Питање: Где могу да оверим фотокопије тражених докумената?

Одговор:

Фотокопије докумената можете оверити код нотара/јавног бележника. Поред тога, препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) лице које конкурише достави само, у циљу ефикаснијег спровођења поступка.

 
12. Питање: Када ће почети квалификациони испит?

Одговор:

Не можемо дати прецизну процену. Након истека рока за предају докумената и обраде комплетне конкурсне документације, Комисија верификује спискове кандидата који испуњавају услове конкурса и који ће бити позвани на квалификациони испит.

Колико ће времена проћи од крајњег рока за пријаву кандидата до момента када одабрани добију позив да дођу на квалификациони испит, зависи од низа фактора, укључујући и број пријављених кандидата. У досадашњој пракси, од закључења конкурса до позивања на квалификациони испит прође приближно 30 дана.

 
13. Питање: Да ли се баш гледа у центиметар код висине? Шта ако ми недостаје само један центиметар?

Одговор:

Чланом 39. Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова прописане су антропометријске мере кандидата (висина минимум 170 цм за мушкарце и 163 за жене, тежина и БМИ). Уколико кандидат не испуњава ове услове телесне висине, биће елиминисан из даљег процеса селекције.

Меродаван је резултат који измери медицинско особље током општег лекарског прегледа у Центру за основну полицијску обуку, без обзира на то што кандидату у картону можда пише да је висина другачија или је кандидат своју висину сам измерио другачије.

 
14. Питање: Да ли ћу бити примљен/а на обуку ако имам тетоважу?

Одговор:

Тетоваже представљају контраиндикацију (елиминациони фактор) за пријем на основну полицијску обуку. Наиме, чланом 39. Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова, општим лекарским прегледом, између осталог, утврђују се аномалије, оштећења на површини и испод коже (све тетоваже) и друго значајно одступање од прописаног личног изгледа полицијског службеника.

 
15. Питање: Где могу наћи питања да вежбам за психотест?

Одговор:

Провера психолошког статуса кандидата за основну полицијску обуку подразумева коришћење психодијагностичких тестова који су сачињени управо за потребе психолошке селекције и служе за процену когнитивног и личносног домена.

Ови тестови нису јавно доступни. Тестови утврђују личне карактеристике које се не могу увежбати, па из тог разлога не постоје питања за вежбање.

За овај сегмент квалификационог испита нарочито је битно да дајете искрене одговоре. Напомињемо и да ако нисте задовољили на овом сегменту, не мора значити да имате психичких проблема, него да просто немате особине личности које су пожељне за полицијску професију.

 
16. Питање: Да ли могу да будем примљен/а на обуку ако носим наочаре и која је прихватљива диоптрија?

Одговор:

То може бити елиминациони фактор, у зависности од диоптрије и других евентуалних поремећаја чула вида. Коначну одлуку даје лекар на специјалистичком лекарском прегледу.

 
17. Питање: Како да сазнам резултате специјалистичког лекарског прегледа?

Одговор:

Позовите Центар за основну полицијску обуку на телефон 021/462-032 или 021/462-033, радним данима од 7.30 до 15.30 часова.

 
18. Питање: Да ли могу да преноћим у Центру за основну полицијску обуку током квалификационог испита?

Одговор:

Нажалост, не. Кандидати који буду позвани на пријемни испит, сносе путне трошкове, трошкове боравка и трошкове лекарског прегледа. Саветујемо да трошкове специјалистичког лекарског прегледа не уплаћујете док нисте сигурни да сте успешно завршили претходне сегменте селекције.

 
19. Питање: Да ли захтев за ревизију или захтев за преиспитивање одлуке о пријему могу послати мејлом?

Одговор:

Кандидати који нису задовољили утврђене критеријуме на општем лекарском прегледу, провери језичке културе и правописа српског језика, провери психолошког, базично-моторичког статуса, интервјуу и на специјалистичком лекарском прегледу могу, из оправданих разлога, поднети захтев за поновно утврђивање наведених критеријума, у року од три дана од дана саопштавања резултата.

Захтев можете послати мејлом на адресу selekcija@copo.edu.rs. или редовном поштом, адресирано на следећи начин:

Комисија за избор кандидата
Центар за основну полицијску обуку 
Железничка 22 
21208 Сремска Каменица​ 

Обавезно наведите прецизне и јасне податке - зашто се обраћате, своје име и презиме, када сте конкурисали, опишите околности због којих сматрате да је захтев оправдан. О оправданости захтева одлучује Комисија, у примереном року.

Након доношења одлуке министра о пријему кандидата, кандидат који није примљен на обуку може, преко Центра, у року од осам дана од дана пријема писменог обавештења, поднети захтев министру да преиспита одлуку.

 
20. Питање: Када ће изаћи ранг листа?

Одговор:

Ранг-листу не објављујемо, али сваки кандидат има могућност да оствари увид у сопствене резултате у свим фазама квалификационог испита. Кандидати који су испунили услове и положили квалификациони испит за упис у Центар, рангирају се на основу збирних резултата у свим деловима квалификационог испита. Свршени студенти КПУ који су испунили предвиђене услове и који су положили квалификациони испит, имају приоритет у рангирању у односу на остале кандидате.

Обавештавање кандидата о пријему на обуку, обавља се најмање седам дана пре почетка обуке. Они који нису одабрани за обуку такође на кућну адресу добијају обавештење о резултатима конкурса, а враћа им се и предата документација.

 
21. Питање: Када ћу бити позван/а на обуку?

Одговор:

Почетак обуке ће бити одређен у складу са могућностима организовања основне полицијске обуку у Центру. Обавештавање кандидата о пријему на обуку, обавља се најмање седам дана пре почетка обуке.

 
22. Питање: Када ћу бити позван/а на ревизију?

Одговор:

О оправданости захтева за поновно утврђивање критеријума квалификационог испита одлучује Комисија, у примереном року. Кандидати ће о одлуци Комисије, односно о томе да ли је њихов захтев прихваћен или не, бити обавештени након заседања Комисије.

У складу са важећим прописима, поновно психолошко тестирање може се извршити најраније 6 месеци након првог тестирања.

 
23. Питање: Када ће ми бити враћена документа?

Одговор:

Након окончања селекционе процедуре по конкурсу на који су се пријавили, кандидати који нису примљени на обуку на кућну адресу добијају обавештење о резултатима конкурса, а враћа им се и предата документација.

Документа се кандидатима враћају преко полицијске управе за чије потребе су конкурисали, на адресу која је наведена у пријави.

Уколико одустану од конкурса, односно учешћа у даљој селекционој процедури, кандидати могу на лични захтев преузети документа у Центру за основну полицијску обуку.

За сва друга питања у вези са селекцијом кандидата за основну полицијску обуку, обратите се мејлом на адресу selekcija@copo.edu.rs.

Назад на врх

 

[1]