Košarkaška sekcija

KošarkaJedan od najpopularnijih sportova – košarka, popularan je i u našoj školi. Košarkaška sekcija okuplja učenike iz svih klasa, a oni se potom uslovno dele u dve grupe – selekciju Škole i mlađi uzrast. Tako svaki poklonik košarke može da igra u grupi sebi sličnih igrača. Pored toga pruža mu se mogućnost da razvija takmičarski duh i da se uči sportskom fer-pleju.

Odlični uslovi koje pruža velika školska sportska hala omogućavaju svim sportistima, pa i mladim košarkašima, da se valjano spreme za mnoge sportske susrete, bilo da se radi o takmičenjima unutar škole ili prijateljskim košarkaškim mečevima sa drugim školama i ekipama.

Sekcijom rukovodi profesor fizičkog vaspitanja, diplomirani trener košarke mr Dragoslav Ilić.

Košarka Košarka