Taktička kuća

Slika1

Taktička kuća Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici predstavlja kompleks prostorija čija je osnovna namena praktična obuka budućih policijskih službenika.

U prostoru bivše sportske sale, na oko 300 kvadratnih metara, izgrađen je jedan logičan urbanistički kompleks koji čine kompletno opremljen stan sa sistemom hodnika koji predstavlja deo stambene zgrade ili kuće, gradski trg sa prilaznim ulicama sa kojeg se ulazi u banku-menjačnicu, kafe-bar i policijsku stanicu.

Sve ove prostorije i objekti izgrađeni su u punoj srazmeri sa istim ili sličnim objektima u realnim urbanim okruženjima. Opremljeni su savremenim nameštajem i tehničkom opremom.

Cilj izgradnje ovakvog kompleksa bio je da se u procesu obuke omogući polaznicima-učenicima izvođenje praktičnih vežbi i demonstraciju realnih problemskih situacija koje tretiraju policijski službenici u okviru svojih profesionalnih dužnosti.

Obuka se izvodi na osnovu precizno utvrđenih scenarija koji se biraju i izrađuju na osnovu analize aktuelne bezbednosne problematike u republici a prate i sadržaje obuke predviđene nastavnim planom i programom.

Obuka u taktičkoj kući predstavlja svojevrstan mentalno-taktički trening koji podrazumeva prethodno izvršenu pripremu i obuku iz oblasti zakonitosti, komunikacije, mentalno-higijenskih aspekata konkretnog policijskog posla koje se izvode na bazi teorije.

Sama vežba podrazumeva da polaznici u okviru redovne policijske delatnosti bivaju upućeni da reše određeni problem, na primer da uspostave narušeni javni red tučom, u kafe baru. Akteri navedenog događaja imaju precizno određene uloge kojima se simulira stvarno dešavanje i čiji je zadatak da do izvesne mere otežaju polaznicima rešavanje zadatog problema.

Kompletan prostor taktičke kuće pokriven je kamerama i svaka vežba se snima. Polaznici-učenici koji ne učestvuju u vežbi ceo tok posmatraju sa platforme koja se prostire iznad kompletnog prostora taktičke kuće.

Slika2

Po završetku, vežba se analizira u prostoriji koja je opremljena savremenim video-nadzorom i drugim nastavnim sredstvima. Tokom analize posebna pažnja posvećuje se definisanju psihičkog stanja polaznika tokom vežbe i uticaju stresa na profesionalne reakcije i odluke. Ukazuje se na dobre i ispravne postupke, ali i na greške i utvrđuje se njihov razlog.

Ovaj savremeni vid obuke, koji je prihvaćen u većini razvijenih zemalja, omogućava da se u bezbednom okruženju polaznici obuče da rešavaju konkretne probleme, da osete posledice stresa koji je neminovan faktor policijske profesije, kao i da nauče da kanališu njegov uticaj.

U taktičkoj kući nema grešaka pošto se i one, ukoliko se dese, pretvaraju u iskustvo, čime se smanjuje mogućnost kasnijih nezakonitih postupaka policijskih službenika u profesionalnoj karijeri prouzrokovanih ne neznanjem, nego nepoznavanjem sopstvenih potencijala ili ograničenja.

Galerija slika - Taktička kuća