Šta Centar nudi

Капацитети Центра за основну полицијску обукуOsnovna policijska obuka u Centru se odvija po principima učenja odraslih i u malim grupama. Nastavni proces podrazumeva najsavremenije nastavne metode, koje omogućavaju odraslima da budu direktno uključeni u proces učenja.
Polaznici dobijaju i besplatan nastavni materijal, koji im pomaže da lakše savladaju obuku.

Obuka se, zavisno od predmeta i materije koja se obrađuje, kao i u zavisnosti od modula, odvija u grupama. 

Da bismo Vas bolje upoznali sa načinom života i rada u Centru, nabrojaćemo nešto od onoga što je polaznicima i nastavnom kadru na raspolaganju tokom obuke:

 • kabineti opremljeni savremenim nastavnim sredstvima;
 • poligoni na kojima će se odvijati različiti treninzi i uvežbavanja;
 • namenski objekti za policijsku obuku, kao što su npr. objekat za situacionu obuku, tzv. taktička kuća i filmska streljana;
 • sportski tereni, sportska hala sa teretanom, sala za borilačke veštine.

  Pored toga polaznici mogu da koriste:
 • biblioteku i čitaonicu;
 • bioskopsku salu/amfiteatar;
 • klupske prostorije za različite vannastavne aktivnosti;
 • telefonske govornice;
 • kantinu.

U toku stručnog osposobljavanja polaznicima je obezbeđena besplatna ishrana i smeštaj u osmokrevetnim sobama sa spratnim kupatilom.
Tokom obuke i boravka u Centru, polaznici imaju i lekarsku negu u ambulanti i stacionaru, koji se nalaze u krugu Centra.

2.7.2019. godine