Izgubljeni dokumenti

Dragi bivši učenici SŠUP-a i COPO-a,

Ukoliko želite da Vam se izda duplikat svedočanstvo/a i/ili diplome o završenoj SŠUP/COPO, postupak je isti, samo se razlikuje suma koju uplaćujete – u zavisnosti od toga da li se izdaje 1, 2, 3, 4 ili svih 5 dokumenata.

Postupak je sledeći:

  1. Odštampajte i popunite molbu za izdavanje duplikata - kliknite ovde za obrazac molbe;
  2. Popunite uplatnice i uplatite takse (republička administrativna taksa i taksa za oglas) prema sledećim instrukcijama:

Uplatnica za Službeni glasnik, gde će biti objavljeno da su dokumenti nevažeći.

Žiro račun: 160-14944-58

Broj modela: 97

Poziv na broj: 251003

Primalac: Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd 

Svrha: Objava nevažećim diplome/svedočanstva 1, 2, 3. i 4. razreda o završenoj SŠUP, na ime _______________ . 

Uplatnica za republičku administrativnu taksu (tzv. RAT)

Žiro račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 11-223

Primalac:  Republička administrativna taksa

Svrha: Izdavanje duplikata diplome/svedočanstva 1, 2, 3. i 4. razreda o završenoj SŠUP, na ime _______________ . 

 

Iznos zavisi od broja dokumenata:

Za 1 dokument  346,50 din.
Za 2 dokumenta  693,00 din.
Za 3 dokumenta  1.039,50 din.
Za 4 dokumenta  1.386,00 din.
Za 5 dokumenata  1.732,50 din.

Iznos zavisi od broja dokumenata:

Za 1 dokument  810,00 din.
Za 2 dokumenta  1.620,00 din.
Za 3 dokumenta  2.430,00 din.
Za 4 dokumenta  3.240,00 din.
Za 5 dokumenata  4.050,00 din.

3. Izgubljeno svedočanstvo ili diploma treba da se oglasi nevažećim u „Službenom glasniku" na sledeći način:

  • odštampajte i popunite tekst oglasa - kliknite ovde za obrazac oglasa;
  • tekst oglasa i primerak uplatnice (za oglašavanje nevažeće diplome ili svedočanstva) pošaljite kao preporučeno pismo na adresu:

JP „Službeni glasnik" 
(Odeljenje oglasa)
Jovana Ristića 1
11000 Beograd

4. Centru za osnovnu policijsku obuku dostavite popunjenu molbu za izdavanje duplikata svedočanstva i diplome i po jedan primerak obe uplatnice, na poznatu adresu:

   Centar za osnovnu policijsku obuku
   Železnička 22
   21 208 Sremska Kamenica

5. Duplikati dokumenata će zatim iz pisarnice biti poslati na adresu koja je navedena u molbi.