На 12. међународном симпозијуму, на тему „Напуштање обуке у полицијским образовним институцијама – између претпоставке и прихватања“, од 24. до 28. јуна 2019. године, у Школи за обуку граничне полиције „Аврам Јанку“ из Орадее, Румунија учествовала је петочлана делегација из Србије, из Центра за полицијску обуку. Делегацију су чинили пуковник полиције Душан Максимовић, заменик начелника Центра за полицијску обуку, мајор полиције Андрија Новаковић, начелник Центра за специјалистичку обуку и усавршавање полиције, и три учесника из Центра за основну полицијску обуку: потпуковник полиције др Раде Богојевић, помоћник начелника Центра за основну полицијску обуку, пуковник полиције Миленко Калацун, шеф Одсека за делатности полиције и полицијски саветник Снежана Вла, тренер за област електронско учење, у својству преводиоца за енглески језик.

Посета је имала за циљ ближе упознавање са системом полицијског образовања и обуке учесника симпозијума, као и са проблемима са којима се сусрећу током реализације обука и стратегијама и механизмима које користе за њихово превазилажење. Наравно, међународни симпозијуми су увек добра прилика да се успоставе контакти за даљу сарадњу.

На симпозијуму је учествовало укупно 20 институција из 9 земаља. Поред делегације из Србије и домаћина из Румуније, учествовале су и делегације из Мађарске, Молдавије, Немачке, Републике Српске, Северне Македоније, Словачке и Украјине.

У својим излагањима, представници образовних полицијских институција идентификовали су низ фактора који утичу на неуспех током обуке. Већина је препознала фактор који се односи на структуру личности и систем вредности генерација које су циљна група за регрутовање и задржавање у служби. Наиме, имајући у виду да тим генерацијама главни приоритет није професионални успех него лично задовољство, ниска им је мотивација да се одлуче за полицијнски позив, да се обуче и усавршавају. Већином радије мењају професију него да уложе више труда да се прилагоде систему који им не одговара.

Други фактор се махом тицао перспективе наставног особља и руководства, где је закључено да уколико се желе регрутовати и задржати нови кадрови, потребно је мењати став према њиховим могућностима (кратко држе пажњу, ослањају се на интернет за приступ информацијама, незаинтересовани су за учење напамет). Такође је потребно прилагодити критеријуме за селекцију и наставне методе и технике, како би се постигло да усвоје неопходна знања и да умеју да их примене. Што се тиче наставног садржаја, фокус би требало да буде на практичној примени. Употреба наставних метода за резултат треба да има мотивисање ученика, њихово оснаживање, изградњу самопоуздања и да им указује на то да имају лични интерес да напредују.

Такође, свака од делегација је укратко представила свој систем обуке, те је и делегација Центра за полицијску обуку имала дводелну презентацију. О законском основу за спровођење обуке (Закон о полицији и подзаконска акта), врстама обуке као и циклусу обуке који је стандардизован и спроводи се у складу са одредбама Закона о полицији и Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању, говорио је пуковник полиције Душан Максимовић, а о законском уређењу одустајања и напуштања обуке и статистици у овој области, учеснике симпозијума је упознао потпуковник полиције др Раде Богојевић. Полицијски саветник Снежана Вла преводила је излагања на енглески и са енглеског језика.

Директор Школе за обуку граничне полиције „Аврам Јанку“, полицијски комесар Јонел Хотнога (Ionel Hotnoga) и помоћница директора, полицијски комесар Аура Сима (Aura Sima) постарали су се да официјелни део прође у радној атмосфери и подстицали су дискусију на ову тему о којој, како су рекли у уводном излагању, није лако искрено говорити.

Посебну захвалност дугујемо преводиоцима из Школе, без којих би размена искуства била знатно отежана због језичке баријере, имајући у виду да се током формалног и неформалног дела симпозијума причало на српском, македонском, румунском, украјинском, словачком, мађарском, енглеском и немачком језику. Од срца се захваљујемо шефици Одсека за стране језике и друштвено-хуманистичке науке, Јоани Бордеиану (Ioana Bordeianu) и њеним колегиницама на несебичној подршци у превазилажењу комуникацијског јаза.

За окупљање овако динамичног састава, организацију самог симпозијума и добру атмосферу током његовог одржавања, а нарочито у делу који је био посвећен упознавању румунске културе и традиције и успостављању контаката између делегација, био је задужен шеф Одељења за међународне односе, полицијски комесар Маријус Кура (Marius Cura).

Као и претходних година, постарао се да сви учесници буду задовољни што су били на симпозијуму и да пожеле да дођу и следеће године. Надамо се да ће се сарадња са Центром за полицијску обуку наставити, а можда и проширити кроз друге активности.

Текст: Снежана Вла
Фото: ЦОПО, Школа за обуку граничне полиције „Аврам Јанку“
5.7.2019. године

Поделите овај чланак на социјалним мрежама!

Пријавите се на билтен.

Редовно добијајте информације из ЦОПО центра.