Електронско учење
  Контактирајте са  нама у вези Електронско учење  

Контактирајте нас за више информација
X


 Искуства у области увођења електронског учења разменили су, 17. 10. 2013. у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, представници Мисије ОЕБС-а у Скопљу и Управе за стручно образовање оспособљавање, усавршавање и науку.

У име Мисије ОЕБС-а састанку су присуствовали Евгениј Чернеков, руководилац обуке полиције у Мисији ОЕБС-а у Македонији; Ана Јовановска Наумовска, сарадница на програму обуке полиције у Мисији ОЕБС-а у Македонији; Радмила Карпузовска Ончевска сарадница на програму обуке полиције у Мисији ОЕБС-а у Македонији; Георги Егоров, сарадник на програму обуке полиције у Мисији ОЕБС-а у Србији и Тирон Андрић, сарадник на пројектима у Мисији ОЕБС-а у Србији. Управу за образовање представљале су Светлана Миладинов, самостална извршитељка за послове међународне сарадње и Снежана Вла, тренерица за страни језик у Центру за основну полицијску обуку.
 
      
 
Како Мисија ОЕБС-а у Србији своје учешће у овом пројекту и сам процес увођења електронског учења у МУП Р Србије сматра врло успешаним, препоручили су ОЕБС-у у Македонији да подржи увођење е-учења у МУП Македоније, користећи се искуством српских колега. Зато је у мултимедијалној библиотеци Центра представницима делегације Мисије ОЕБС-а представљен процес увођења електронског учења у МУП Републике Србије, као и примери е-курсева који су до сада одржани.
У сачињавању свих докумената који су основ за увођење и даље спровођење е-учења код нас учествовали су запослени МУП-а из разних линија рада и од самог почетка се водило рачуна о потребама за обуку свих запослених, па је препоручено да тако учине и колеге из Македоније. Истакнуто је да је нарочито значајна подршка руководилаца.
 
До сада одржане е-курсеве сачинили су запослени МУП-а који курсеве са том тематиком већ реализују класичним методама, па су сви материјали усмерени на потребе циљне групе, што је дало одличне резултате.
 
Имајући то у виду, представници делегације су предложили да сертификовани тренери из МУП-а Србије обуче одабране представнике МУП-а Македоније, како би им пренели најбитније знање о коришћењу платформе за е-учење „Мудл“, са фокусом на израду курсева за полицијске службенике.
 
Пројекат би требало да почне 2015. године, а предложено је да се у Македонији одржи најмање један „Курс за креаторе наставе из електронског учења: систем за управљање електронским учењем Мудл“ који и за запослене МУП-а Србије реализују два тренера из Центра за основну полицијску обуку. Потом би тренери на даљину, електронским путем, пратили рад полазника и током друге посете Македонији урадили анализу курса.
 
С. Вла и Ј. Обрадовић
Претходна страна   Горе